Sådan gør vi

Læringsmetoden

Vi – Fotografværkstedet – vil være relevante for dig! Kun hvis du faktisk lærer noget på vores kurser, tilfører vi værdi til dig og din arbejdsplads. Kun hvis du efter endt kursus kan omsætte din nye viden til kvalitet i dine fotos, kun dér er vi relevante.

Effektiv læring kræver et tryghedsbaseret læringsrum – tryghed til at fejle. Og samtidig skal du skubbes lidt i den rigtige retning, nogle gange ud af din komfort-zone, for at udvikle dig som fotograf. Vi roser dig for det gode, og vi identificerer dine udfordringer, så du har noget at arbejde med i morgen.
Fotografværkstedets undervisere – Søren og Lars – har mange års erfaring i undervisningslokalet, erfaring der sikrer, at du kan føle dig tryg i selskab med os. 

Begejstring er en motor i læringen hos Fotografværkstedet. Når vi kan begejstre dig, når vi kan hjælpe dig til små og store sejre i dit fotografi, så er du mere åben for ny viden og inspiration.

I Fotografværkstedet har vi udviklet vores egen læringsmetode – måden hvorpå vi leverer viden til dig, så du er i stand til at omsætte dine nye kompetancer til regulær kvalitet i avisens spalter (eller hvor du nu publicerer dine skud).

Fotografi er ofte en underlig og uhåndtérbar størrelse – hvorfor er et foto fantastisk, hvorfor er det ligegyldigt eller måske ligefrem dårligt? Det kan ofte være svært at navigere og danne sig en mening om kvalitet i fotografi.
Hvis et billede rammer dig følelsesmæssigt, hvis det “vil mig noget”, så må der være noget kvalitet tilstede i fotografiet. Men er det tilstrækkeligt at et foto “vil mig noget”, til at vi kan føre en samtale om fotografi?
For at kunne samtale om fotografi, så er vi nødt til at tale samme sprog. For at kunne måle vores fotografier på et kvalitetsparameter, så et vi nødt til at inddele vores fotografier i mindre bestanddele. Alle fotografier består således af fire elementer – i Fotografværkstedet kalder vi dem de

4 FOTOGRAFISKE GRUNDSTOFFER

 • Et fotografi behøver LYS for at eksistere som et aftryk af verden. Uden lys er billedet helt sort. Kvaliteten af lyset er afgørende for vores oplevelse af fortællingen. Lys kommer i mange farver og former, fra forskellige retninger, blødt som hårdt. På vores kurser leder vi efter den bedste kvalitet af lys.
 • Still-kameraet fastholder ØJEBLIKKET – i modsætning til video, hvor alt bevæger sig. At stoppe handlingen i et øjeblik giver os lejlighed til at dvæle og reflektere over fotografiets fortælling. På vores kurser arbejder vi med både det valgte, bevidste øjeblik og med det ubevidste, ukontrollerede øjeblik.
 • Et fotografi er en konstruktion af visuelle elementer. Billedets komposition – FORMEN – er afgørende for vores evne til at afkode og forstå den visuelle fortælling. Og vores oplevelse af harmoni eller disharmoni i fotografiet et i høj grad også styret af kompositionen. På vores kurser arbejder vi med flere kompositoriske redskaber.
 • De tre forrige grundstoffer danner tilsammen med handlingen i fotografiet en fortælling – HISTORIEN – som jo egentlig er vores primære mål med at fotografere. Vi skal fortælle historier!

Som deltager på vores kurser måler vi dine billeder op mod de fire grundsstoffer – og vi gør det med både mildhed og skarphed! Vi skaber et trygt læringsrum baseret på tillid, og vi skubber også lidt til dig, når vi kan se, at du mangler udfordringer.

Fotografværkstedets kurser indeholder

 • Fotografisk indput i plenum (foredrag)
 • Hands on – vi håndholder dig i undervisningen med masser at personlig feedback
 • Learning by doing – error and correction
 • Selvstændig arbejdsmetode – kursister fotograferer på egen hånd
 • Gruppeevaluering
 • Personlige samtaler om dit fotografi
 • Teambuilding – f.eks. gennem madlavning og gruppeevaluering
 • Indblik i andre kulturer

4 FOTOGRAFISKE GRUNDSTOFFER

 • ØJEBLIKKET
 • LYSET
 • KOMPOSITIONEN
 • HISTORIEN

De fire fotografiske grundstoffer er centrale i Fotografværkstedets systematiske og effektive læringsmetode.