Vilkår

Fotografværkstedet generelle vilkår og betingelser

Tilmelding

Tilmelding til Fotografværkstedets workshops foregår enten gennem Mediernes Efteruddannelse eller ved skriftlig kontakt til skolen. 
Tilmelding er bindende. Hvis du er berettiget til støtte fra Pressens Uddannelsesfond (PU), skal du tilmelde dig gennem Mediernes Efteruddannelse. Er du berettiget til støtte? Læs mere HER.

Tilmelding til kurser udbudt af Fotografværkstedet er bindende. Læs mere om tilmelding HER

Fakturering og betaling

Alle priser angivet på websitet er eks. moms. Ved tilmelding fremsender Fotografværkstedet faktura på den fulde kursusafgift plus moms, som skal betales efter fakturaens betalingsbetingelser. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, kan Fotografværkstedet aflyse din tilmelding. Ved tilmelding senere end 60 dage før kursusstart kan hele kursusafgiften blive faktureret med kortere frist.

Aflysning og tilbagebetaling

Kursistens aflysning:
/ Hvis aflysning foretages tidligere end 90 dage før kursus-start (f.eks. 91 dage inden kursusstart), fakturerer og opkræver Fotografværkstedet et administrationsgebyr på 2.500 kr. eks. moms. Hvis den fulde kursusafgift allerede er faktureret og betalt på tidspunktet for aflysningen, refunderer Fotografværkstedet det fulde beløb med undtagelse af administrationsgebyret på 2.500 kr. eks. moms.
/ Hvis aflysning foretages mellem 90 og 60 dage før kursusstart (begge dage inklusive), opkræves halv kursusafgift.
/ Hvis aflysning foretages senere end 60 dage før kursusstart (f.eks. 59 dage inden kursusstart), opkræves fuld kursusafgift.
/ Ved sygdom gælder betingelser for aflysning som ovenfor beskrevet.

Fotografværkstedets aflysning:
/ Fotografværkstedet forbeholder sig ret til at aflyse workshops i tilfælde af sygdom, manglende tilmelding, force majeure eller forhold, som ikke er under Fotografværkstedets kontrol.
/ I tilfælde af udefra kommende hændelser herunder usædvanlige vejrforhold, uro, krig og epidemier – Force Majeure, hvor Fotografværkstedet er nødsaget til at aflyse eller justere et givent kursus’ form og/eller indhold – kan Fotografværkstedet ikke drages til ansvar hverken økonomisk eller på anden måde.
Fotografværkstedet vil i tilfælde af Force Majeure bestræbe sig på at holde kursister og økonomiske bidragydere skadesfri i videst muligt omfang. Dog vil Fotografværkstedet i tilfælde af Force Majeure tilbageholde og modregne alle ikke-refunderbare udgifter afholdt af Fotografværkstedet, det være sig omkostninger i forbindelse med transport og indkvartering, herunder fly, tog, hotel eller anden overnatning m.m., samt et administrationsgebyr på 2500 kr. eks. moms.
/ I tilfælde af Fotografværkstedets aflysning af et kursus af andre årsager refunderer Fotografværkstedet den fulde kursusafgift, der måtte være faktureret og opkrævet, fratrukket et administrationsgebyr på 2500 kr. eks. moms.
/ Fotografværkstedet er ikke ansvarlig for at erstatte eventuelle omkostninger betalt af kursisterne i relation til kurset i forbindelse med transport, indkvartering osv. i tilfælde af Fotografværkstedets aflysning.

Kursusleders aflysning:
/ I tilfælde af en kursusleders aflysning vil Fotografværkstedet forsøge at erstatte kursuslederen med en underviser med samme kvalifikationer. I dette tilfælde gennemføres kurset som planlagt dog med anden kursusleder. Hvis det ikke er muligt at finde en kvalificeret afløser som kursusleder, aflyser Fotografværkstedet det pågældende kursus. I dette tilfælde refunderer Fotografværkstedet den fulde kursusafgift, der måtte være faktureret og opkrævet.

Forsikringer

Når du deltager i Fotografværkstedets kurser, er du selv ansvarlig for, at dine forsikringer er dækkende ved sygdom, tyveri, uagtsomhed eller anden skade. Kursisterne opfordres til selv at tegne relevant forsikring.

Indkvartering

Ved afholdelse af kurser i udlandet indkvarteres kursister som udgangspunkt på enkeltværelse – der kan dog forekomme andre indkvarteringsformer. Kontakt Fotografværkstedet for oplysninger om specifikke kurser, hvis der er angivet anden indkvartering end enkeltværelse.

Ændringer

Fotografværkstedet vil så vidt muligt gennemføre kurser som annonceret. Kursers indhold kan imidlertid ændres af faglige eller andre hensyn. Eventuelle væsentlige ændringer vil blive meddelt kursisterne før kursets start.

Bankoplysninger

Nykredit
Reg. nr.: 8117
Konto nr.: 3689926
IBAN: DK1981170003689926
Swiftadresse: NYKBDKKK